Lite historia!

 

 

Vår kör har sitt ursprung i det som en gång hette Falu Kvartettsångarförbund. Det bildades år 1900, då sångare från olika sångkörer i Falutrakten gick samman i en större sammanslutning. Vi står således snart inför vårt 110-årsjubileum!

 

Kören har alltsedan starten bedrivit traditionell fyrstämmig manskvartett-sång. Bland allmänheten har dock benämningen "kvartettsång" inte alltid förknippats med manskör, utan snarare med fyra sångare. För att tydliggöra att det faktiskt handlar om en stor manskör, som vanligtvis sjunger i fyra stämmor, kallar vi oss sedan några år för Manskören Falu Kvartettsångare -med betoning på manskör. Kören består idag av ett 40-tal sångare.

 

För de flesta är vi nog mest kända för våra årliga framträdanden för att hälsa våren på Valborgsmässoafton på museitrappan vid gruvplanen vid Falu gruva. En annan tradition är att hälsa advent med konsert i Missionskyrkan.

 

Varje år brukar vi också arrangera en något mer ambitiös vårkonsert, där vi engagerar och samarbetar med någon känd artist.

 

Från och till ger vi även andra konserter och deltar gärna i den förbundskör som utgörs av manskörerna i Dalarnas Körförbund

 

Kören har gjort ett antal gästspel i flera länder (senast Tanzania!) och haft besök av körer utifrån (senast Norge).

 

På de sista åren har vi glädjande nog kunnat registrera en tillströmning av yngre sångare till vår kör, vilket borgar för fortsatt ungdomlig sångarglädje och trevlig stämning!