Arbetsformer

Den musikaliska sidan av vår verksamhet leds naturligtvis av vår dirigent!

Vi övar vanligtvis en gång per vecka (söndag 18.00) under en höst- resp en vårtermin. Vår övningslokal finns på Kristinegården i Falun.

 

Den praktiska sidan leds huvudsakligen av vår styrelse. Vi har som uttalad målsättning att fördela ansvar och arbetsmängd på flera personer för att undvika risken för att någon enstaka person (läs: styrelsens ordförande alternativt dirigenten) skall nödgas hålla i allt.

 

Vårt verksamhetsår startar/slutar vid månadsskiftet juni/juli. Det gångna verksamhetsåret avhandlas på årsmöte under hösten.

 

Val av funktionärer för kommande verksamhetsår görs vid ett separat valmöte under våren

 

.

 

Styrelse:

 • Ordförande
 • Vice ordförare
 • Sekreterare
 • Kassör
 • Dirigent
 • Vice dirigent
 • Klubbmästare (2st)
 • Suppleanter (2st)
 • Revisor (2st + Suppleant)
 • Valberedning (3st + suppleant)
 • Stämfiskaler (1st per stämma)
 • Programråd
 • Materialförvaltare
 • Arkivansvarig
 • Webmaster